Dejan Đurović

KONTAKT

 • Laboratorija za termotehniku i energetiku
 • Mike Petrovića Alasa 12-14,
 • 11351 Beograd, Srbija
 • Tel. +381 (0)11 340 88 37
 • Fax. +381 (0)11 645 36 70


 • dejan2004@vinca.rs

Biografija

Obrazovanje:                       

Institucija

Mašinski fakultet Beograd

Vremenski period:

1998-2003

Diploma:

Diplomirani mašinski inženjer, smer Termotehnika

 

Institucija

Mašinski fakultet Beograd

Vremenski period:

2004-2008

Diploma:

Magistar tehničkih nauka

 

Institucija

Mašinski fakultet Beograd

Vremenski period:

2009- 2011

Diploma:

Doktor tehničkih nauka

 

Poznavanje stranih jezika, 1 (najgore), 5 (najbolje):

Jezik

Čitanje

Govor

Pisanje

Engleski

5

5

5

Nemački

2

2

2

Završen kurs engleskog jezika, viši 2 (upper-intermediate) u St.Nicolas school, škola stranih jezika.

 

Radno iskustvo:

02/2014 – Pomoćnik direktora Laboratorije za termotehniku i energetiku

07/2004 – Naučni saradnik, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Institut Vinča

 

Ključne kvalifikacije:

 • Korišćenje biomase u energetske svrhe,
 • Projekt menadžment,
 • Izrada studija opravdanosti,
 • Rad na domaćim i međunarodnim projektima vezanim za energetiku, energetsku efikasnost, primenu obnovljivih izvora energije,
 • Izrada biznis planova,
 • Cost-benefit analiza projekata po metodologiji evropske unije,
 • Sposobnost rada pod pritiskom,
 • Izuzetne komunikacione veštine.

 

Obuke i treninzi:

 •  Izrada cost-benefit analize po metodologiji Evropske Unije (mart, 2011);
 • Finansiranje istraživačko razvojnih projekata iz sredstava Evropske Unije (oktobar, 2013);
 • Priprema budžeta projekta za prijavu na konkurse Evropske Unije, Izveštavanje i revizija (novembar, 2013).
 • Projekt menadžment – PM College-02/15-SO2-03 (maj, 2015).

Publikacije

Djurović, D., Nemoda, S., Repić, B., Dakić, D., Adžić, M. (2015); Influence of biomass furnace volume change on flue gases burn out process; Renewable Energy; 76(4); 1-6;

D. Djurović, S. Nemoda, D. Dakić, M. Adzić, B. Repić (2012); Furnace for biomass combustion – Comparison of model with experimental data; International Journal of Heat and Mass Transfer; 55(15-16); 4312-4317;

B.Repic, D.Dakic, A.Eric, D.Djurovic, A.Marinkovic, S.Nemoda (2013); Investigation of the cigar burner combustion system for baled biomass; Biomass and Bioenergy; 58(11); 10-19;

Oblasti istraživanja

Primena biomase u energetske svrhe

Energetska efikasnost u industriji

Zaštita životne sredine

Projekti

Aktuelni projekti finansirani sredstvima Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

III42011 - Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi polјoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatlјiv način, uz mogućnost kogeneracije (2011-2015);

TR33042 - Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizovanom sloju


Međunarodni projekti:

  • Advanced Decentralized Energy Generation Systems in the Western Balkans (ADEG)SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY [C.1] (SPECIFIC MEASURES IN SUPPORT OF INTERNATIONAL COOPERATION - WESTERN BALKAN COUNTRIES)
  • BIOM – ADRIA Project, “The use of biomass as a primary source of energy in the Adriatic Basin countries”, Project part-financed by European Union.
  • BIOM – ADRIA 2 Project, “Development and improvement of technologies, methodologies and tools for the enhanced use of agricultural biomass residues


  Studije urađene prema zahtevima partnera iz industrije:

  1. Business plan: Combined heat and power (CHP) facility with cigarette combustion of baled agricultural biomass, 2008.
  2. Studija izvodljivosti izgradnje CHP postrojenja na biomasu u okviru fabrike HIPOL-Odžaci, 2015.
  3. Studija opravdanosti: Plan izgradnje kotlova na biomasu u energetskom sistemu AD Aleksa Šantić, 2014.
  4. Studija opravdanosti: Kotao na biomasu u sistemu grejanja Instituta za Nuklearne Nauke Vinča, 2014.
  5. Studija opravdanosti izgradnje kotla na poljoprivrednu biomasu u okviru Industrije Mesa Đurđević, 2011.