DETALJI PUBLIKACIJE

Proračun emisije GHG i mere ublažavanja klimatskih promena
Tip publikacije: Pozivno predavanje na međunarodnoj konferenciji Elektrane 2010
Autori: Marina Jovanović
Godina: 2010
Časopis: Invited lecture, International Conference on Power Plant 2010
Volume: -
Issue: -
Strana: -
DOI: DOI link
PDF: pdf link

Abstrakt

-