Valentina Turanjanin

viši naučni saradnik/ Associate Research Professor

KONTAKT

Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za termotehniku i energetiku

Univerzitet uz Beogradu

Beograd, Srbija

PP 522, 11001 Beograd

Srbija

tel. +381 11 3408250

mob. +381 64 2625538

e-mail: valentin@vinca.rs

  • valentin@vinca.rs

Biografija

Obrazovanje

Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2005., doktor tehničkih nauka – oblast mašinstvo, termomehanika

1995., magistar tehničkih nauka – oblast mašinstvo,termomehanika

1988., diplomirani mašinski inženjer, smer termoenergetika

Članstvo u stručnim organizacijama

Društvo termičara Srbije

Društvo energetičara Srbije, Odbor za obnovlјive izvore energije

Znanje stranih jezika

engleski, ruski

Radno iskustvo

oktobar 1989. godine – do danas

Institut za nuklearne nauke – Vinča, Laboratorija za termotehniku i energetiku,  Beograd

2012. viši naučni saradnik

2006. naučni saradnik

2001. rukovodilac laboratorije za etaloniranje merila pritiska

1996. istraživač saradnik,

1989. istraživač pripravnik

Kompjuterski programi

Fortran 

Trnsys 16

CFD softver (PHOENICS)

SketchUp8

Design builder

MAED

Microsoft Office

Publikacije

Oblasti istraživanja

Proračun emisije gasova staklene bašte u skladu sa IPCC metodologijom za sve sektore potrošnje energije; održivi razvoj energetskih sistema; procena energetske potrošnje; definisanje i utvrđivanje kriterijuma i relevantnih energetskih indikatora za procenu održivog razvoja; Analiza održivosti urbanih područja; primena multi-kriterijalnog pristupa (ekonomski, ekološke i socijalni kriterijumi)korišćenjem matematičke metode višekriterijumske analize; kvalitet unutrašnjeg vazduha; projekti energetske efikasnosti; obnovlјivi izvori energije (korišćenje sunčeve energije, otpadna i čvrsta goriva), prenošenje količine toplote i supstancije u procesima sušenja, razmenjivači toplote.

Projekti