Nenad Milošević

Viši naučni saradnik

KONTAKT

 • nenadm@vinca.rs

Biografija

 • Рођен 22. августа 1969. године у Београду
 • Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду, смер Техничка физика, 1996. године
 • Магистрирао на Електротехничком факултету у Београду 1999. године
 • Докторирао на Електротехничком факултету у Београду 2004. године
 • Докторирао на Националном институту за примењене науке (INSA de Lyon) у Лиону, Француска, 2008. године
 • Сарадник Института за нуклеарне науке ВИНЧА, Лабораторије за термотехнику и енергетику од 1996. године
 • Област научног рада: истраживање термофизичких особина чврстих материјала - топлотне проводности и топлотне дифузивности униформних и сложених материјала, специфичне топлоте, специфичне електричне проводности, укупне хемисферне и нормалне спектралне емисивности чврстих електропроводних тела, истраживање топлотног отпора контакта међу слојевима; теорија преноса топлоте кондукцијом; инверзни приступ и естимација параметара
 • Област стручног рада: примарна, секундарна и индустријска термометрија; секундарна и индустријска хигрометрија; еталонирање мерила температуре и влажности и термостатских и климатских комора; руковођење системом квалитета по стандарду ISO/IEC 17025
 • Боравио више пута (1997, 1998, 2000, 2001, 2003) као стипендиста француске владе на студијским усавршавањима у Националном институту за примењене науке (INSA de Lyon) у Лиону, Француска
 • Аутор више научних радова објављених у водећим међународним и домаћим часописима и презентованих на међународним и домаћим научним скуповима
 • Цитираност радова (без аутоцитата): 125
 • Рецензент међународних часописа Applied Physics A, International Journal of Thermal Science, International Journal of Thermophysics, Optical Materials и Thermal Science и пројеката Министарства за науку Републике Србије
 • Члан и рецензент Aмеричког друштва за стандардизацију (ASTM) у области термофизике и термометрије од 2006. године
 • Члан Међународног организационог комитета Европских конференција за термофизичке особине (ECTP) од 2008. године
 • Руководи Групом за температуру и термофизичке величине у оквиру Лабораторије за термотехнику и енергетику Института ВИНЧА од 2002. године
 • Руководио Метролошком лабораторијом за преглед и жигосање мерила температуре (МЛ-48) овлашћеном од Савезног завода за мере и драгоцене материјале (СЗМДМ) и акредитованом од Југословенског акредитационог тела (ЈУАТ) од 2002. до 2007. године
 • Руководи Метролошком лабораторијом за еталонирање за температуру и влажност (МЛТВ) акредитованом од Акредитационог тела Србије (АТС) од 2007. године
 • Ментор једне магистарске и две мастер тезе, руководи израдом три докторске тезе
 • Члан Управног одбора ИНН ВИНЧА од 2010. до 2014. год. на основу предлога Научног Већа ИНН ВИНЧА
 • Члан Радне групе за термофизичке величине Комитета за температуру Европске организације Међународног организационог комитета Европске асоцијације националних метролошких института (EURAMET) од 2013. године
 • Говори, чита и пише на енглеском и француском језику
 • Ожењен, отац два детета

Publikacije

Oblasti istraživanja

Projekti