DETALJI PUBLIKACIJE

Biomass-fired power plant: the sustainability option
Tip publikacije: Rad u međunarodnom časopisu koji nema IF ali je na listi Kobsona, Taylor & Francis
Autori: Naim Afgan, Maria Da Graca Carvalho, Marina Jovanović*
Godina: 2007
Časopis: International Journal of Sustainable Energy
Volume: 26
Issue: 4
Strana: 179-193
DOI: DOI link
PDF: pdf link

Abstrakt

-