DETALJI PUBLIKACIJE

Mogućnosti za kosagorevanje sa ugljem čvrstih obnovljivih goriva u termoelektranama u Srbiji
Tip publikacije: Pozivno predavanje na međunarodnoj konferenciji Elektrane 2012
Autori: Marina Jovanović
Godina: 2012
Časopis: Invited lecture, International conference on Power Plant 2012
Volume: -
Issue: -
Strana: -
DOI: DOI link
PDF: pdf link

Abstrakt

-