Detalji publikacije-izveštaja

База података о раду и емисији у ваздух штетних и опасних материја из блокова ТЕ-КО Б1 и Б2, за 2016. годину
Tip publikacije: M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Autori: М. Ерић, З. Марковић, В. Спасојевић, П. Шкобаљ, И. Лазовић, П. Стефановић, А. Маринковић, А. Ерић, Н. Живковић, Д. Цветиновић, Р. Јовановић
Datum objavljivanja: 10.01.2017
PDF: PDF file

Sažetak

ТЕ "Костолац Б" са своја 2 блока има производни капацитет укупне снаге 697 МW, односно сваки блок по 348,5 МW. Блок 1 пуштен у погон 1988 године, а блок Б2 је уведен у рад три године касније. Термоелектране су један од највећих загађивача, и обавезне су да врше контролу аерозагађења прописаним мерењем емисије. На блоку Б1 котао је на угљену прашину, са принудном промајом и мешовитом циркулацијом типa Sulzer. Произведен је у СЕС Тлмаче, Словачка. Котао и турбина на блоку Б1 су реконструисани и унапређени током 2014. године, чиме је радни век блока продужен за 25 година, а значајно је и смањена емисија укупних прашкастих материја и азотних оксида у ваздух при номиналном раду постројења. Прво електрофилтерско постројење на блоку Б1 произведено је и пуштено у рад 1988. године од стране Немачке компаније Cottrel. У периоду од 1. марта до 28. децембра 2014. године електрофилтерско постројење је реконструисано и модернизовано од стране China Machinery Engineering Corporation (CMEC). На основу члана 16 Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања (Сл.гласник бр.5/16) сваки оператер је дужан да, у сарадњи са овлашћеним правним лицем, направи програм и термин план мерења емисије за текућу годину. Огранак ''ТЕ - КО Костолац'' је у 2016. години предвидео прву серију повремених-периодичних мерења на блоковима Б1 и Б2 у месецу мају, а другу серију мерења у децембру ради повремених контрола вредности емисија.