Detalji publikacije-izveštaja

Базa података о стању опреме и емисије из блока ТЕНТ А3 и посебно о раду новоуграђених горионика, процеса подстехиометријског сагоревања у ложишту, као и о карактеристикама коришћеног угља датаљно дата у елеборатима за корисника
Tip publikacije: M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Autori: Д. Цветиновић, П. Стефановић, А. Ерић, П. Шкобаљ, М. Ерић, З. Марковић, В. Спасојевић, И. Лазовић, А. Маринковић
Datum objavljivanja: 10.01.2017
PDF: PDF file

Sažetak

U skladu sa zahtevima evropske Direktive /2001/80/EC, Zelenom knjigom iz 2009 su predviđeni značajni investicioni projekti rekonstrukcije postrojenja termoelektrana JP EPS-a sa ciljem smanjenja emisije štetnih materija (praškastih materija, SOx, NOx). Na osnovu Ugovora između JP ELEKTROPRIVREDA Srbije, PD TENT i konzorcijuma: Via Ocel d.o.o. Srbija i Bilfinger Babcock Borsig Steinmuller GmbH, Nemačka (u daljem tekstu: Izvođač) je obavljena rekonstrukcija i modernizacija bloka A3 termoelektrane ''Nikola Tesla A'' u Obrenovcu (u daljem tekstu: Korisnik) u cilju smanjivanja emisije azotnih oksida do nivoa dozvoljenog evropskom direktivom i domaćom regulativom. Glavni radovi na modernizaciji koje je izveo Izvođač obuhvatili su: zamenu šest gorionika ugljenog praha, zamenu šest kanala ugljenog praha, montažu dva nivoa kanala vazduha za dogorevanje: OFA1 sa zidnim mlaznicama i OFA2 sa kopljima, montažu šest kanala sekundarnog vazduha do gorionika, montažu kanala vazduha za dogorevanje, sva potrebna proširenja, izmenu i podešavanje digitalnog upravljačkog sistema (DCS), pogonskih merenja i pogonskih sistema. Saradnici Laboratorije za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke VINČA (u daljem tekstu: Obrađivač) su izvršili kontrolna ispitivanja i prvi set garancijskih ispitivanja, takozvani Test „A“ u julu 2015 godine (koja je obuhvatila 9 serija merenja emisije i 2 testa merenja efikasnosti i količina prisisanog vazduha u kotao i kroz rotacioni zagrejač vazduha), a zatim i finalnu seriju ispitivanja tkzv. Test „B“ godinu dana nakon toga (6 merenja emisije i 2 testa efikasnosti i bilansa rotacionog zagrejača vazduha). Ispitivanja obavljena 2015 godine su potvrdila da rekonstruisano kotlovsko postrojenje ispunjava zahteve evropske direktive i domaćih propisa po pitanju nivoa emisije azotnih oksida, ali i sve ostale ugovorene parametre i karakteristike rada rekonstruisanog postrojenja. Prema Ugovoru Service Contract/Order no. 4500099453, od 10.06.2016. definisano je da treba ponoviti garancijska merenja (Test „B“) rekonstruisanog i optimizovanog kotlovskog postrojenja TENT A3, godinu dana nakon prvih garancijskih ispitivanja (Testa „A“). U skladu sa planom i zahtevima standarda EN 12952-15 i EN 15259 ispitivanja Test „B“ su izvršena 16-22.06 2016.