03/Tehnički izveštaji

П. Стефановић, М. Ерић, В. Спасојевић, А. Ерић, Д. Цветиновић, З. Марковић, И. Лазовић, П. Шкобаљ, А. Маринковић, Н. Живковић, Р. Јовановић (10.01.2017); База података о раду реконструисаног електрофилтерског постројења и емисији прашкастих материја термоелектране “Морава” – 125MW у Свилајнцу; M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету;

М. Ерић, З. Марковић, В. Спасојевић, П. Шкобаљ, И. Лазовић, П. Стефановић, А. Маринковић, А. Ерић, Н. Живковић, Д. Цветиновић, Р. Јовановић (10.01.2017); База података о раду и емисији у ваздух штетних и опасних материја из блокова ТЕ-КО Б1 и Б2, за 2016. годину; M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету;

Д. Цветиновић, П. Стефановић, А. Ерић, П. Шкобаљ, М. Ерић, З. Марковић, В. Спасојевић, И. Лазовић, А. Маринковић (10.01.2017); Базa података о стању опреме и емисије из блока ТЕНТ А3 и посебно о раду новоуграђених горионика, процеса подстехиометријског сагоревања у ложишту, као и о карактеристикама коришћеног угља датаљно дата у елеборатима за корисника; M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету;

Д. Цветиновић, П. Стефановић, А. Ерић, П. Шкобаљ, М. Ерић, З. Марковић, В. Спасојевић, И. Лазовић, А. Маринковић (10.01.2017); Базa података о стању опреме и емисије из блока ТЕНТ А5 и посебно о раду вртложних горионика, процеса подстехиометријског сагоревања у ложишту, као и о карактеристикама коришћеног угља датаљно дата у елеборату за корисника; M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету;

М. Ерић, З. Марковић, В. Спасојевић, П. Шкобаљ, И. Лазовић, П. Стефановић, А. Маринковић, А. Ерић, Н. Живковић, Д. Цветиновић, Р. Јовановић (10.01.2017); База података о раду и емисији у ваздух штетних и опасних материја из блокова ТЕНТ А1, А2 и А3, за 2016. годину која је детаљно дата у извештајима за корисника ЈП ЕПС; M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету;