Biomasa

O nama

    Na osnovu višedecenijskog rada u oblasti termotehnike i termoenergetike, sa posebnim osvrtom na korišćenje biomase na energetski efikasan način uz zadovoljenje svih normi iz oblasti zaštite životne sredine Laboratorija za termotehniku i energetiku (LTE) sa pravom predstavlja jednu od najznačajnijih  institucija u zemlji i regionu u ovoj oblasti. U prilog tome govore i sledeći podaci:

 • Aktuelni projekti iz oblasti energetike koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a čiji je nosilac LTE, su ocenjeni kao ubedljivo najbolji;
 • U LTE je razvijena i patentirana tehnologija za sagorevanje balirane biomase, koja je primenjena na industrijskom postrojenju u Poljoprivrednoj Korporaciji Beograd (PKB) snage 2 MW;
 • Veliki broj radova na ovu temu objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima, brojna tehnička rešenja i unapređenja, kao i dve odbranjene doktorske disertacije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, daju još veći značaj razvijenoj tehnologiji sa naučno istraživačke strane;
 • Stalno praćenje stanja i razvoja tehnologije u Evropi i svetu u ovoj oblasti;
 • Permanentno usavršavanje kadrova, kroz pohađanje odgovarajućih stručnih seminara, kao i domaćih i međunarodnih konferencija;
 • Obučenost stručnjaka za izradu “Cost-benefit” analize projekata po metodologiji Evropske Unije. Na osnovu takve jedne naše analize Republika Srbija je dobila grant u visini od ≈8.000.000 € od organizacije švajcarske vlade - SECO (Swiss State Secretariat for Economic Affairs), za izgradnju kogenerativnog postrojenja na biomasu. 

    Ukoliko smatrate da ima prostora za međusobnu saradnju spremni smo, da kada nas pozovete, dođemo do Vas i sa Vama i vašim kolegama zajednički sagledamo mogućnosti za primenu biomase u energetske svrhe. Ukoliko se zaklјuči da postoje mogućnosti zajednički bi sastavili programski zadatak za izradu Tehno-Ekonomskog elaborata za jedno ili više konkretnih mogućnosti primene biomase. Tehno-Ekonomski elaborati bi sadržali:

           -      Analize tehničkih mogućnosti (analiza više varijantnih rešenja), u zavisnosti od vrsta i količina raspoložive biomase i mesta moguće primene,

-       Ekonomska analiza razmotrenih varijanti tehničkih rešenja, sa analizom mogućnosti dobijanja podsticajnih sredstava,

       Analiza uticaja na životnu sredinu,

-        Analiza socioloških aspekata izgradnje postrojenja na biomasu što podrazumeva:

1.      Analiza gde se sve može iskoristiti energija dobijena iz izgrađenih postrojenja na biomasu kako bi postrojenja radila tokom cele godine,

2.      Da li to može uticati na promenu strukture polјoprivredne proizvodnje, a sve u smislu dobijanja većih prihoda za selјake koji imaju usitnjene posede,

3.      Analiza mogućnosti samoodrživosti manjih životnih sredina, prvenstveno se misli na sela,

4.      Mogućnost zapošlјavanja, uglavnom mlađih lјudi, u i oko izgrađenih postrojenja čiji bi rad zavisio od tog postrojenja, a sve u smeru zaustavlјanja odumiranja sela u Srbiji.

Ukoliko Tehno-Ekonomski elaborati pokažu pozitivne rezultate u drugoj fazi naše moguće saradnje bi Vam nudili konsultantske usluge u izboru najpovolјnijih i najrealnijih tehničkih rešenja, sa akcentom na domaće tehnologije i domaće proizvođače po mogućnosti iz Vašeg najbližeg okruženja, kao i u pronalaženju mogućnosti dobijanja povolјnih bankarskih kredita ili „grantova“.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite. 

Projekti

Aktuelni projekat finansiran sredstvima Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi polјoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatlјiv način, uz mogućnost kogeneracije (2011-2015)


Međunarodni projekti:

 • Advanced Decentralized Energy Generation Systems in the Western Balkans (ADEG), SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY [C.1]
  (SPECIFIC MEASURES IN SUPPORT OF INTERNATIONAL COOPERATION - WESTERN BALKAN COUNTRIES)
  Konzorcijum:
  - National Technical University of Athens (NTUA), the co-ordinator, Greece
  - Instituto de Engenharia Mecanica (IDMEC-IST), Portugal
  - University of Stuttgart (USTUTT), Germany
  - Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb 
  (FSB-UZ), Croatia

      - Institut za Nuklearne Nauke Vinča (VINČA), Laboratorija za termotehniku i energetiku, Srbija

      - University of Sarajevo, Mechanical Engineering Faculty Sarajevo (USa), Bosnia and Herzegovina

 • BIOM – ADRIA Project, “The use of biomass as a primary source of energy in the Adriatic Basin countries”, Project part-financed by European Union.

Konzorcijum:

-          Central European Initiative,

-          Centuria RIT,

-          Energy Efficiency Agency of the Republic of Serbia,

-          Institut za Nuklearne Nauke Vinča (VINČA), Laboratorija za termotehniku i energetiku, Srbija,

-          Universita di Bologna Facolta di Agrara

·        BIOM – ADRIA 2 Project, “Development and improvement of technologies, methodologies and tools for the enhanced use of agricultural

      biomass residues

Konzorcijum:

-          Central European Initiative,

-          Institut za Nuklearne Nauke Vinča (VINČA), Laboratorija za termotehniku i energetiku, Srbija,

-          Universita di Bologna Facolta di Agrara


Reference

 1. Djurović, D., Nemoda, S., Repić, B., Dakić, D., Adzić, M: Influence of biomass furnace volume change on flue gases burn out process, Renewable Energy, 76 (2015) 4, pp. 1-6., ISSN: 0960-1481
 2. Repic, B. Dakic, D., Eric, A., Djurovic, D., Marinkovic, A., Nemoda, S: Investigation of the cigar burner combustion system for baled biomass, Biomass and Bioenergy, 58 (2013), pp. 10-19 ISSN: 0961-9534
 3. Milijana J. Paprika, Mirko S. Komatina, Dragoljub V. Dakić, and Stevan Đ. Nemoda: Prediction of Coal Primary Fragmentation and Char Particle Size Distribution in Fluidized Bed, Energy & Fuels, 2013, 27 (9), pp 5488–5494
 4. Paprika, M., Komatina, M., Dakić, D., Živković, G., Mladenović, M: Experimental and Numerical Investigation of the Primary Fragmentation of a Lignite during Fluidized-Bed (FB) Devolatilization, Energy & Fuels, 2015. 29 (5): pp. 3394-3398.
 5. Djurović, D., Nemoda, S., Dakić, D., Adžić, M., Repić,B., Furnace for biomass combustion – Comparison of model with experimental data, International Journal of Heat and Mass Transfer, 55 (2012) 15-16, pp.4312-4317
 6. Eric, A., Dakic, D., Nemoda, S., Komatina, M., Repic, B., Experimental determination thermo physical characteristics of balled biomass, Energy 45 (2012) 1, pp.350-357
 7. Erić, A., Dakić, D., Nemoda, S., Komatina, M., Repić, B: Experimental method for determining Forchheimer equation coefficients related to flow of air through the bales of soy straw, International Journal of heat and mass transfer, 2011, Vol. 54, No. 19-20, pp. 4300-4306
 8. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Paprika, M., Komatina, M., Repić, B., Erić, A: The combustion of biomass - the impact of its types and combustion technologies on the emission of nitrogen oxide, Chemical industry, 2015, DOI:10.2298/HEMIND150409033M, ISSN 0367-598 X, COBISS.SR-ID, 120835340
 9. Mladenović, M., Paprika, M., Nemoda, S., Marinković, A: Denitrification techniques at biomass combustion, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM 2015, Sokobanja, Serbia, October 20-23, 2015, Proceedings, pp. 548-559, ISBN 978-86-6055-076-9
 10. Mladenović, M., Paprika, M., Nemoda, S., Živković, G: An analysis of NOx EU and Serbian emission limits, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM 2015, Sokobanja, Serbia, October 20-23, 2015, Proceedings, pp. 560-568, ISBN 978-86-6055-076-9
 11. Nemoda, S., Mladenović, M., Paprika, M., Erić, A., Đurović, D: Three phase Eulerian model applied on numerical simulation of oil-water mixtures combustion in a bubbling fluidized bed, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM 2015, Sokobanja, Serbia, October 20-23, Proceedings, pp. 885-899, ISBN 978-86-6055-076-9
 12. Đurović, D., Dakić, D., Repić, B., Paprika, M: Tehnička i ekonomska opravdanost zamene postojećih kotlova na mazut novim kotlom na biomasu u okviru sistema grejanja Instituta „Vinča“, 28 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2015, Inđija, 4-5 jun 2015, str. 204-213, Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISBN 978-86-81505-77-9, COBISS.SR-ID 215449100
 13. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Paprika, M., Repić, B., Živković, G: Emisija azotnih oksida pri sagorevanju biomase, 28 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2015, Inđija, 4-5 jun 2015, str. 214-223, Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISBN 978-86-81505-77-9, COBISS.SR-ID 215449100
 14. Repić, B., Đurović, D., Paprika, M., Dakić, D: Tehno-ekonomska opravdanost zamene postojećih mazutnih kotlova novim kotlom na biomasu u sistemu centralnog grejanja, Savremena poljoprivredna tehnika, 21 (2015) 4, str. 197-204, ISSN 0350-2953
 15. Đurović, D., Dakić, D., Paprika, M., Mladenović, M., Repić, B: Analiza izgradnje CHP postrojenja na biomasu u hemijskoj industriji, Savremena poljoprivredna tehnika, 21 (2015) 4, str. 205-212, ISSN 0350-2953
 16. Marinković, A., Repić, B., Spasojević, V., Mladenović, M., Đurović, D: Određivanje karakteristika agro i šumske biomase u cilju njihove energetske primene, Savremena poljoprivredna tehnika, 21 (2015) 4, str. 213-220, ISSN 0350-2953
 17. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Paprika, M., Erić, A., Repić, B., Komatina, M: Rezultati sagorevanja različitih otpadnih goriva u fluidizovanom sloju, 9 simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, Zaječar, 10-12 septembar 2014, str. 194-199., Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, ISBN 978-86-6305-025-9, COBISS.SR-ID 209520396
 18. Repić, B., Dakić, D., ĐurovićD., Erić, A., Mladenović, M: Razvoj sistema za kontinualno uvođenje malih bala kod kotlova koji koriste baliranu biomasu, 27 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2014, Beograd, 22-24 septembar 2014, str. 1-7., Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISBN 978-86-81505-75-5, COBISS.SR-ID 209721100
 19. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Paprika, M., Erić, A., Repić, B: Tehnologija korišćenja različitih otpadnih goriva sagorevanjem u fluidizovanom sloju, 27 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2014, Beograd, 22-24 septembar 2014, str. 1-7., Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISBN 978-86-81505-75-5, COBISS.SR-ID 209721100
 20. Paprika, M., Repić, B., Dakić, D., Mladenović, M., Erić, A., Đurović, D: Osnovi sistema za automatsko upravljanje industrijskog kotla na biomasu, 27 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2014, Beograd, 22-24 septembar 2014, str. 1-5., Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISBN 978-86-81505-75-5, COBISS.SR-ID 209721100
 21. Nemoda, S., Mladenović, M., Erić, A., Paprika, M., Đurović: Comparison of analytical and CFD models of liquid fuels combustion in  a fluidized bed, Proceedings of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31 October 2014, Zlatibor, Serbia, pp. 304-314, ISBN 978-86-7877-024-1
 22. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Paprika, M., Erić, A., Đurović, D., Repić, B: Analysis of nitrogen oxide emissions from combustion of various biomass, Proceedings of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31 October 2014, Zlatibor, Serbia, pp. 482-497, ISBN 978-86-7877-024-1
 23. Repić, B., Marinković, A., Dakić, D., Đurović, D., Erić, A., Živković, G: Ash problems and experimental determination of the effects of additives during biomass combustion, Proceedings of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31 October 2014, Zlatibor, Serbia, pp. 498-509, ISBN 978-86-7877-024-1
 24. Erić, A., Đurović, D., Nemoda, S., Dakić, D., Repić, B: Recirculation effects on biomass combustion characteristics, Proceedings of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31 October 2014, Zlatibor, Serbia, pp. 510-520, ISBN 978-86-7877-024-1
 25. Paprika, M., Komatina, M., Nemoda, S., Mladenović, M., Repić, B: Distribution changes of lignite in circulating fluidized bed, Proceedings of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31 October 2014, Zlatibor, Serbia, pp. 712-718, ISBN 978-86-7877-024-1
 26. Paprika, M., Komatina, M., Nemoda, S., Mladenović, M., Repić, B: Model of the primary fragmentation in fluidized bed, Proceedings of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31 October 2014, Zlatibor, Serbia, pp. 889-901, ISBN 978-86-7877-024-1
 27. Živković, G., Rudonja, N., Repić, B., Dakić, D: Experimental and numerical research of thermal processes in the TST tank with finned heater and phase change media, Proceedings of International Conference „Power Plants 2014“, 28-31 October 2014, Zlatibor, Serbia, pp. 775, ISBN 978-86-7877-024-1
 28. Erić, A., Dakić, D., Đurović, D., Repić, B., Nemoda, S: Aparatura za određivanje globalne kinetike sagorevanja balirane poljoprivredne biomase - Novo laboratorijsko postrojenje, urađeno u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III42011, Beograd, Novembar 2014
 29. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Paprika, M., Erić, A., Repić, B., Komatina, M: Results of combustion of different waste fuel in fluidized bad, Reciklaža i održivi razvoj, 7 (2014), pp. 1-8 (u štampi), ISSN 1820-7480, UDK 658.567, COBISS.SR-ID 147280140
 30. Rudonja, N., Komatina, M., Živković, G., Paprika, M., Repić, B: Uticaj primene orebrenih površi na poboljšanje prenošenja toplote kroz akumulator toplote ispunjen fazno promenljivim materijalom, 17 Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede“, 12 decembar 2014, Beograd, Zbornik radova, str. 195-203., ISBN 978-86-7834-210-3, COBISS.SR-ID 211812876, UDK 631(059)
 31. Nemoda, S., Mladenović, M., Paprika, M., Dakić, D., Erić, A., Komatina, M: Euler-Euler granular flow model of liquid fuels combustion in a fluidized reactor, J. Serb. Chem. Soc. (2014), JSCS-5944, doi: 10.2298/JSC140130029N
 32. Dakić, D., Grubor, B., Paprika, M., Đurović, D: Utilization of Baled Biomass for Energy Purposes in Serbia and Possible Reflection on Countries of Danubian Region, In book „Resources of Danubian Region: The Possibility of Cooperation and Utilization“, Edited by Popović, L., Vidaković, M., Kostić, Đ., pp. 77-90, Humboldt Club Serbien, Belgrade, 2013. ISBN 978-86-916771-1-4
 33. Mladenović Milica R., Nemoda Stevan Đ., Komatina Mirko S., Dakić Dragoljub V: Numerical simulation of non-conventional liquid fuels feeding in a bubbling fluidized bed combustor, Thermal Science, 2013, Vol. 17, No. 4, pp. 1163-1179
 34. Đurović, D., Repić, B., Dakić, D., Erić, A., Nemoda, S: Agricultural Biomass Utilization for Energy Purposes, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2013, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, Proceedings, pp. 182-187. ISBN 978-86-6055-043-1
 35. Nemoda, S., Mladenović, M., Dakić, D., Komatina, M., Erić, A., Paprika, M: Euler-Euler Granular Flow Model Applied on Numerical Simulation of Liquid Fuels Combustion in a Fluidized Bed, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2013, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, Proceedings, pp. 311-323. ISBN 978-86-6055-043-1
 36. Erić, A., Nemoda, S., Dakić, D., Komatina, M., Repić, B: Experimental and Numerical Study of Biomass Combustion in 50 kW Cigar Furnace, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2013, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, Proceedings, pp. 377-385. ISBN 978-86-6055-043-1
 37. Živković, G., Rudonja, N., Komatina, M., Repić, B: Experimental and Numerical Research of Thermal Processes in the TST Tanks with Thermal Oil and a Phase Change Medium, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2013, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, Proceedings, pp. 386-399. ISBN 978-86-6055-043-1
 38. Mladenović, M., Nemoda, S., Dakić, D., Paprika, M., Marinković, A., Repić, B., Komatina, M: Influence of Water in Liquid Fuel on the Combustion Stability in Fluidized Bed, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2013, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, Proceedings, pp. 681-689. ISBN 978-86-6055-043-1
 39. Repić, B., Đurović, D., Marinković, A., Erić, A., Živković, G: Influence of Burner Operating Parameters and Fuel Properties On Pulverized Fuel Combustion, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2013, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, Proceedings, pp. 690-703. ISBN 978-86-6055-043-1
 40. Mladenović, M., Nemoda, S., Dakić, D., Paprika, M., Đurović, D., Repić, B., Uzelac, S:Combustion Experiments with Granular Biomass in a Fluidized Bed Facility, 16th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2013, Sokobanja, Serbia, October 22–25, 2013, Proceedings, pp. 704-711. ISBN 978-86-6055-043-1
 41. Mladenović, M., Nemoda, S., Dakić, D., Paprika, M., Đurović, D., Repić, B: Mogućnosti sagorevanja kontaminirane zrnaste biomase i drugih ostataka poljoprivredne proizvodnje u fluidizovanom sloju, Savremena poljoprivredna tehnika 39 (2013) 4, str. 101-108ISSN 0350-2953
 42. Erić, A., Dakić, D., Repić, B., Đurović, D., Mladenović, M., Nemoda, S: Analiza sagorevanja balirane biomase u ložištu toplotne snage 50 kW, Savremena poljoprivredna tehnika 39 (2013) 4, str. 109-116ISSN 0350-2953
 43. Marinković, A., Repić, B., Dakić, D., Radojičić, A., Erić, A: Karakteristike poljoprivredne biomase izložene procesu kvašenja i ispiranja, Savremena poljoprivredna tehnika 39 (2013) 4, str. 117-124ISSN 0350-2953
 44. Dakić, D., Živković, G., Repić, B., Rudonja, N: Prednosti primene akumulatora toplote pri korišćenju biomase kao energenta, Savremena poljoprivredna tehnika 39 (2013) 4, str. 125-132ISSN 0350-2953
 45. Repić, B., Živković, G., Dakić, D., Đurović, D., Erić, A., Nemoda, S: Eksperimentalno određivanje performansi ekonomajzera sa spiralno orebrenim cevima, 25 kongres o procesnoj industriji PROCESING 2013, Beograd, 6-7 jun 2013, Zbornik radova na CD ROM-u, , str.1-8., Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISBN 978-86-81505-66-3, COBISS.SR-ID 198782220
 46. Živković, G., Rudonja, N., Repić, B., Dakić, D., Komatina, S: Mogućnosti korišćenja akumulatora toplote sa promenom faze u postrojenjima na biomasu, 25 kongres o procesnoj industriji PROCESING 2013, Beograd, 6-7 jun 2013, Zbornik radova na CD ROM-u, str.1-8., Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISBN 978-86-81505-66-3, COBISS.SR-ID 198782220
 47. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Erić, A., Paprika, M., Đurović, D., Repić, B: Ispitivanje podobnosti sagorevanja papirnog mulja u toplovodnom kotlu sa fluidizovanim slojem, 25 kongres o procesnoj industriji PROCESING 2013, Beograd, 6-7 jun 2013, Zbornik radova na CD ROM-u, str.1-8., Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd, ISBN 978-86-81505-66-3, COBISS.SR-ID 198782220
 48. Erić, A., Dakić, D., Repić, B., Nemoda, S., Đurović, D., Komatina, M: Ložište za sagorevanje biomase u formi malih balaInovacija u oblasti određivanja karakteristika sagorevanja balirane biomase, Tehnička i razvojna rešenja - Novo eksperimentalno postrojenje, urađeno u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III42011, za korisnika istraživanja: Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Novembar 2013
 49. Repic, B., Dakic, D., Eric, A., Djurovic, D., Nemoda, S., Mladenovic, M., Development of the technology for combustion of large bales using local biomass, In book „Sustainable Energy-Recent Studies“, Edited by Alemayehu Gebremedhin, Chapter 3, 55-87, First published December 2012, InTechISBN 978-953-51-0912-9
 50. Mladenovic, M.R.; Dakic, D.V.; Nemoda, S.Dj., Mladenovic, R.V.; Eric, A.M.; Repic, B.S.Komatina, M.S: Combustion of Low Grade Fractions of Lubnica Coal in Fluidized Bed, Thermal Science 16 (20121, pp.295-309
 51. Mihić, M., Petrović, D., Vučković, A., Obradović, V., Djurović, D., Application and importance of cost-benefit analysis in energy efficiency projects implemented in public buildings: The case of Serbia, Thermal Science 2012, Volume 16, Issue 3, pp.915-929
 52. MladenovićM.R., Nemoda, S.Đ., Komatina, M.S., Dakić, D.V: Numerical simulation of non-conventional liquid fuels feeding in a bubbling fluidized bed combustor, Thermal Science, (2012)
 53. Repic B.S., Eric A.M., Djurovic D.M., Marinkovic A.D., Zivkovic G.S: Experimental determination of the swirl burner laboratory models hydraulic resistance, Procedia Engineering 42 (2012), pp.737-747. ISSN 1877-7058
 54. Repic B. S., Dakic D. V., Eric A. M., Djurovic D. M., Mladenovic M. R., Nemoda S. D: Experimental investigations of the combustion processes in the furnace for straw combustion, 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012, 25–29 August 2012, Prague, Czech Republic, Proceedings on CD ROM, Section “Reaction engineering, catalysis and kinetics”, Paper P3.3, pp.1-15, ISBN: 978-80-905035-1-9
 55. Repic B. S., Eric A. M., Djurovic D. M., Marinkovic A. D., Zivkovic G. S: Experimental determination of the swirl burner laboratory models hydraulic resistance, 20th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2012, 25–29 August 2012, Prague, Czech Republic, Proceedings on CD ROM, Section “Fluid flow and multiphase systems”, Paper P1.38, pp.1-11, ISBN: 978-80-905035-1-9
 56. Živković, G., Dakić, D., Rudonja, N., Repić, B: Experimental research of thermal processes in the thermal storage tank with a phase change medium, International Conference Power Plants 2012, October 30–November 2nd 2012, Zlatibor, Serbia, Proceedings on CD ROM, pp. 1138-1149., ISBN 978-86-7877-021-0
 57. Djurović, D., Nemoda, S., Repić, B., Dakić, D: Optimization of the furnace for biomas combustion, International Conference Power Plants 2012, October 30–November 2nd 2012, Zlatibor, Serbia, Proceedings on CD ROM, pp. 1170-1178., ISBN 978-86-7877-021-0
 58. Erić, A., Nemoda, S., Komatina, M., Dakić, D., Repić, B., Mladenović, M: Comparison of 2D and 3D modeling of transport phenomena within baled agricultural residues combustion, International Conference Power Plants 2012, October 30–November 2nd 2012, Zlatibor, Serbia, Proceedings on CD ROM, pp. 1179-1191., ISBN 978-86-7877-021-0
 59. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Erić, A., Paprika, M., Đurović, D., Komatina, M: A paper waste combustion in a demo-industrial facility with FB, International Conference Power Plants 2012, October 30–November 2nd 2012, Zlatibor, Serbia, Proceedings on CD ROM, pp. 1220-1236., ISBN 978-86-7877-021-0
 60. Nemoda, S., Mladenović, M., Dakić, D., Komatina, M., Erić, A., Đurović, D: Numerical simulation of gas and liquid fuel feeding in a fluidized bed using fluid-porous medium model and two-fluid Euler-Euler granular flow model, International Conference Power Plants 2012, October 30–November 2nd 2012, Zlatibor, Serbia, Proceedings on CD ROM, pp. 1150-1169., ISBN 978-86-7877-021-0
 61. Dakić, D., Paprika, M., Repić, B., Erić, A., Đurović, D: Isplativost korišćenja poljoprivrednih ostataka radi zadovoljenja energetskih potreba, Savremena poljoprivredna tehnika (Contemporary agricultural engineering), Vol. 38, No. 2, 2012, str.87-96., ISSN 0350-2953
 62. Repić, B., Dakić, D., Erić, A., Đurović, D., Marinković, A., Stojanović, A: Istraživanje sagorevanja poljoprivredne biomase na industrijskom vodogrejnom kotlu, Originalni naučni rad, Termotehnika, Vol. XXXVIII, No. 1, 2012, str. 25-34, YU ISSN 0350-218X
 63. Rudonja, N., Živković, G., Komatina, M., Repić, B: Eksperimentalno ispitivanje akumulacije toplote u akumulatoru toplote primenom fazno promenjivog materijala, Poljoprivredna tehnika (Agricultural engineering), Vol. 37, No. 3, Decembar 2012, str. 71-69, ISSN 0554-5587, COBISS.SR-ID 16398594
 64. Mladenović, М., Paprika, M., Dakić, D., Nemoda, S., Erić, A., Komatina, S: Vertikalni profil temperature u instalaciji za sagorevanje otpadnih goriva sa fluidizovanim slojemTERMOTEHNIKA, 2012, XXXVIII, 1, str.11-24. ISSN 0350-218X
 65. Erić, A., Komatina, M., Nemoda, S., Dakić, D., Repić, B: Određivanje stagnatne toplotne provodljivosti baliranog poljoprivrednog ostatkaTERMOTEHNIKA, 2012, XXXVIII, 3, ISSN 0350-218X
 66. Repić, B., Dakić, D., Erić, A., Đurović, D., Mladenović, M: Razvoj sistema za doziranje velikih bala poljoprivredne biomase, 25 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2012, Beograd, 7-8 jun 2012, Zbornik radova na CD ROM-u, str.1-8., Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) , Beograd
 67. Erić, A., Repić, B., Dakić, D., Đurović, D: Prednosti korišćenja Organic Rankinovog ciklusa u CHP postrojenjima koja koriste biomasu kao gorivo, 25 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2012, Beograd, 7-8 jun 2012, Zbornik radova na CD ROM-u, str.1-8., Izdanje: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) , Beograd
 68. Dakić, D., Đurović, D., Paprika, M: Perspektiva primene malih bala poljoprivredne biomase u postrojenjima sa cigaretnim sagorevanjem, I međunarodna naučno stručna konferencija „Obnovljivi i raspoloživi izvori energije“, Fruška Gora, Andrevlje, 09-11 oktobar 2012, Zbornik radova, str. 108-113., ISBN 978-86-7892-441-5, COBBISS.SR-ID 274203399
 69. Erić, A., Dakić, D., Nemoda, S., Repić, B., Komatina, M: Aparatura za termofizičku karakterizaciju biomase, Inovacija u oblasti određivanja permeabilnosti i toplotne provodljivosti balirane poljoprivredne biomase, Tehnička i razvojna rešenja - Novo eksperimentalno postrojenje, urađeno u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III42011, za korisnika istraživanja: TIPO Kotlogradnja, Beograd, Novembar 2012
 70. Živković, G., Dakić, D., Repić, B., Rudonja, N., Komatina, M: Novo eksperimentalno postrojenje za ispitivanje akumulacije toplote korišćenjem toplote faznog prelaza, Eksperimentalno postrojenje za određivanje temperaturskog profila u akumulatorima toplote u: stacionarnim uslovima; u nestacionarnim uslovima zagrevanja, hlađenja, i promene faze radnog medija ispune, Tehnička i razvojna rešenja - Novo eksperimentalno postrojenje, urađeno u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III42011, za korisnika istraživanja: TIPO Kotlogradnja, Beograd, Decembar 2012
 71. Repić, B., Dakić, D., Đurović, D., Nemoda, S., Erić, A: Softver za proračun vodogrejnog kotla sa sagorevanjem u fluidizovanom sloju, Inovacija u sistemu proračuna energetskih postrojenja na kojima se sagoreva biomasa, ugalj i ostala raspoloživa goriva, Tehnička i razvojna rešenja - Softver, urađen u okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije III42011 i TR33042, za korisnika istraživanja: TIPO Kotlogradnja, Beograd, Novembar 2012
 72. Erić, A., Dakić, D., Nemoda, S., Komatina, M, Repić, B: Experimental determination thermo physical characteristics of balled biomass, The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems ECOS 2011, Novi Sad, Serbia, 4-7 july 2011, Book of Proceedings, pp. 3538-3549
 73. Repić, B., Marinković, A., Živković, G., Nemoda, S., Grubor, B: Modeling of flue gas temperature influence on pollutant products emission during the biomass combustion, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2011, Sokobanja, Serbia, October 18-21, 2011, Proceedings, pp. 140-149
 74. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Mladenović, R., Erić, A., Paprika, M., Komatina, M: Vertical temperature profile in the installation for the combustion of waste fuels in the fluidized bed furnace, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2011, Sokobanja, Serbia, October 18-21, 2011, Proceedings, pp. 490-499
 75. Repić, B., Dakić, D., Đurović, D., Erić, A., Paprika, M.Small scale plant for combined heat and power generation utilizing local biomass, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2011, Sokobanja, Serbia, October 18-21, 2011, Proceedings, pp. 283-292
 76. Erić, A., Dakić, D., Komatina, M., Nemoda, S., Repić, B., Mladenović, M: Modeling of Transport Phenomena During Baled Soybean Residues Combustion, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2011, Sokobanja, Serbia, October 18-21, 2011, Proceedings, pp. 293-304
 77. Dakić, D., Repić, B., Erić, A., Đurović, D., Mladenović, M: Possibilities of using biomass in the slaughter-house industry for heat production, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2011, Sokobanja, Serbia, October 18-21, 2011, Proceedings, pp. 362-368
 78. Đurović, D., Nemoda, S., Dakić, D., Erić, A., Repić, B: Mathematical modeling and experimental investigation of the furnace for straw combustion, 15th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, SIMTERM 2011, Sokobanja, Serbia, October 18-21, 2011, Proceedings, pp. 577-585
 79. Repić, B., Dakić, D., Janić, T., Đurović, D., Erić, A: Ekonomska opravdanost izgradnje postrojenja za proizvodnju toplotne energije u klaničnoj industriji korišćenjem biomase, Savremena polјoprivredna tehnika, Vol. 37, No. 2, 2011, str.145-152
 80. Dakić, D., Repić, B., Erić, A., Đurović, D: Mogućnost korišćenja biomase u klaničnoj industriji za potrebe proizvodnje toplotne energije, 24 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2011, Fruška Gora, 1-3 jun 2011, str.1-8.
 81. Erić, A., Dakić, D., Nemoda, S., Komatina, M., Repić, B., Mladenović, M., Đurović, D: Eksperimentalna istraživanja u ložištu sa cigaretnim sagorevanjem baliranog sojinog ostatka, Savremena polјoprivredna tehnika, Vol. 37, No. 2, 2011, str.153-164
 82. Repić, B., Dakić, D., Đurović, D., Erić, A: Postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije korišćenjem biomase, 24 međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING 2011, Fruška Gora, 1-3 jun 2011, str.1-8
 83. Mladenović, M., Dakić, D., Nemoda, S., Mladenović, R., Erić, A., Komatina, S: Demonstraciono postrojenje za sagorevanje teškog tečnog goriva u fluidizacionom ložištu, 6. Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održiv razvoj", Zbornik radova, ISBN 978-86-80987-86-6, pp 156-164, Soko Banja, Srbija, Septembar 18 - 21, 2011
 84. Repić, B., Erić, A., Đurović, D., Živković, G., Paprika M., Komatina, M: Uređaj za doziranje malih bala polјoprivredne biomase - Industrijski prototip, Tehnička i razvojna rešenja - Industrijski prototip urađen u okviru projekta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije III42011, za korisnika istraživanja: TIPO Kotlogradnja, Beograd, 2011
 85. Dakić, D., Mladenović, M., Nemoda, S., Repić, B., Paprika, M., Simović, Ž: Industrijski demonstraciono - eksperimentalni kotao sa fluidizacionim ložištem za sagorevanje nekonvencioanalnih goriva, Tehnička i razvojna rešenja - Industrijski prototip, urađeno u okviru izrade projekata Ministarstva prosvete i nauke TR33042 i III42011, za korisnika istraživanja: TIPO Kotlogradnja, Beograd i Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za termotehniku i energetiku, 2011
 86. Repić, B., Nemoda, S., Živković, G., Erić, A., Dakić, D. Softver za proračun i dimenzionisanje vrtložnih gorionika, Tehničko rešenje, Softver urađen u okviru projekta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije III42011, za korisnika istraživanja: TIPO Kotlogradnja, Beograd, 2011
 87. Nemoda, S., Mladenović, M., Dakić, D., Repić, B., Erić, A: Korisnički računarski program za određivanje teorijske temperature i sastava produkata sagorevanja proizvolјnog goriva poznatog elementarnog sastava, Tehnička i razvojna rešenja - Softver, urađeno u okviru izrade projekata Ministarstva prosvete i nauke TR33042 i III42011, za korisnika istrazivanja: TIPO Kotlogradnja, Beograd i Institut za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za termotehniku i energetiku, 2011
 88. Dakić, D., Mladenović, R., Repić, B., Erić, A., Belošević, S., Paprika, M., Komatina, M: Ložište za sagorevanje velikih bala biomase sa mehanizovanim doziranjem goriva i sagorevanjem po principu cigarete, Priznat Patent„Glasnik intelektualne svojine“, broj 6/2011, Republika Srbija, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, 2011
 89. Dakić, D., Repić, B., Erić, A., Đurović, D., Paprika, M: Razvoj uređaja za doziranje malih bala za korišćenje u sistemima cigaretnog sagorevanja polјoprivredne biomase, Savremena polјoprivredna tehnika, Vol. 37, No. 2, 2011, str.165-174
 90. Marinković, A., Repić, B., Dakić, D., Mladenović, M., Nemoda, S: Eksperimentalno određivanje uticaja aditiva na karakteristike pepela polјoprivredne biomase, Savremena polјoprivredna tehnika, Vol. 37, No. 2, 2011, str.175-184
 91. Nemoda, S., Živković, G., Radovanović, P., Cvetinović, D., Škobalј, P., Erić, M: Numerički proračuni i merenja raspodele uglјenog praha u mlinskim kanalima sa žaluzinama i analiza teorijskih temperatura sagorevanja u kotlovima TE „Nikola Tesla”-A6, Termotehnika, Vol. 37, No.2., 2011, str. 223-240

Kontakt

 • Laboratorija za termotehniku i energetiku
 • Mike Petrovića Alasa 12-14,
 • 11351 Beograd, Srbija
 • Tel. +381 (0)11 340 88 37
 • Fax. +381 (0)11 645 36 70
 • Kontakt osoba