Detalji publikacije-izveštaja

База података о раду реконструисаног електрофилтерског постројења и емисији прашкастих материја термоелектране “Морава” – 125MW у Свилајнцу
Tip publikacije: M86 - Техничка и развојна решења - Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део међународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету
Autori: П. Стефановић, М. Ерић, В. Спасојевић, А. Ерић, Д. Цветиновић, З. Марковић, И. Лазовић, П. Шкобаљ, А. Маринковић, Н. Живковић, Р. Јовановић
Datum objavljivanja: 10.01.2017
PDF: PDF file

Sažetak

ТЕ "Морава" инсталисане снаге 125 МW пуштена је у рад 1969. године и према EU Direktivi 2001/80/EC спада у групу великих постројења. Котао модел OP-380 произвела је компанија RAFAKO S.A. Блок се користи у базном оптерећењу за континуалну производњу са просечно 6500 сати рада годишње. У претходних пар година су у неколико фаза извршени реконструктивни захвати на котлу и турбини са циљем продужења радног века и повећања степена корисности на номиналној снази од 120 МW. На основу донације ЕУ, 134187/DH/WKS/RS и међународног уговора IPA 2014/355-478 тј. CRIS 2014 /355-478: “Improvement of air quality by reduction of dust emission from Morava Thermal Power Plant - RESTART” (RAFAKO пројекат бр. 605007), компанија RAFAKO S.A. из Пољске је током 2016. године обавила реконструкцију и модернизацију електрофилтерског постројења у циљу смањења нивоа емисије прашкастих материја у ваздух. Према уговору, након оптимизације рада електрофилтера требало је спровести гаранцијска мерења означена као ТЕСТ А. Ова мерења су имала за циљ да се утврди испуњеност уговором гарантованих вредности (при нормалним и гарантованим условима рада котла и електрофилтерског постројења).